SZPIT Nyitóoldal

Tisztelt Látogató!
Tisztelt Szociális Partnerek!

Köszöntjük a Társadalmi Párbeszéd Központ (továbbiakban TPK) TUDÁSBÁZIS portálján.

A TUDÁSBÁZIS portál a TÁMOP 2.5.2 „A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása” című kiemelt projekt keretében került a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja által kialakításra, az Európai Unió támogatásával.

A TUDÁSBÁZIS portál létrehozásával erősíteni kívánjuk az Országos Érdekegyeztető Tanács (továbbiakban OÉT) munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleteinek a gazdasági, a munkaügyi, a foglalkoztatási és szociális érdekegyeztetésben való részvételét, szakmai alapot teremtve a közös kezdeményezésekhez.

A társadalmi partnerség és a szociális párbeszéd lényeges szerepet játszik a változásokra való felkészülésben és az alkalmazkodóképesség javításában. A TUDÁSBÁZIS portál ehhez kíván információkat szolgáltatni a szociális partnerek és valamennyi érdeklődő részére.

A portál tartalmának súlypontját képezik továbbá mindazok az információk, amelyek az Ágazati Pártbeszéd Bizottságok (továbbiakban ÁPB-k) autonóm szereplői számára fonto-sak a társadalmi haladás érdekében folytatott párbeszéd során. Fontos tényfeltáró szerepet kíván betölteni a portál azáltal, hogy az egyes ágazatokban a munkavállalók és munkáltatók érdekeit jelentősen befolyásoló gazdasági, munkaügyi és foglalkoztatási tárgyú jogszabályi változások hatásait – főként számszerű adatokon keresztül- láthatóvá, értékelhetővé teszi. Biztosítani szeretné a szociális partnerek számára mindazokat az adatforrásokat, amelyek a felvetődő kérdések megtárgyalásához, a problémák megoldásához szükségesek, javítva ezáltal a munkabéke megőrzése érdekében folytatott konzultációk eredményességét. A TUDÁSBÁZIS portál létrehozásával ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy az ÁPB-k még inkább beépüljenek a munkaügyi kapcsolatok rendszerébe, tovább erősítve a szociális partnerek hazai szerepét, a munkaerő-piaci folyamatok jogszerűségét, valamint az európai ágazati párbeszéd bizottságok munkájában való részvételüket.

A TUDÁSBÁZIS portál az ország 141 jogpontján működő jogsegély szolgálatok – JOGPONTOK- eredményes és kiegyensúlyozott szolgáltató tevékenységének elősegítése érdekében módszertani útmutatásokat is ad az elektronikus iratminták eléréséhez, kitöltéséhez, illetve a működési tapasztalatok időszaki elemzésével, feldolgozásával információkat kíván adni a jogalkalmazók és jogalkotók részére.

Ezen túlmenően az európai és hazai párbeszéd intézményeiben részvevő szociális partnerek vezetőinek és szakértőinek felkészítését kívánja segíteni szakmai publikációk, kutatási jelentések és statisztikai adattárak közzétételén keresztül. A portál üzemeltetői várják a látogatók – a makro-, az ágazati- és a mikroszintű kérdésekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat és kritikáit.

 

Kordás László

FSZH főigazgató helyettes